Yirmibirmart 2+1 Söyleşileri

Yirmibirmart Platformu editörlerinin konuklarıyla yaptığı söyleşilere Spotify Yirmibirmart profilinden ulaşabilirsiniz

Fatoş Avcısoyu Ruso+Şahin Altuner / Konuk: Hüseyin Köse